Цени за циментова замазка към 02.03.2013


Цените са без ДДС и са с включени материали и доставка франко обекта

За единични помещения до 10 кв.м. цената се договаря.
Цените за всички строителни дейности се изготвят след предоставяне
на проект, количествени сметки и оглед на място.

Замазка пердашена
От 50-100 кв.м.
Над 100 кв.м.
Над 300 кв.м.
Замазка до 5 см.
12,00 лв./кв.м.
12,00 лв./кв.м.
12,00 лв./кв.м.
Замазка над 5 см.
+1,50 лв./см.
+1,50 лв./см.
+1,50 лв./см.
Замазка до 5 см. армирана
16,30 лв./кв.м.
16,20 лв./кв.м.
16,10 лв./кв.м.
Замазка над 5 см. армирана
+1,50 лв./см.
+1,50 лв./см.
+1,50 лв./см.
Замазка до 5 см. армирана с топлоизолация фибран 2 см.
24,40 лв./кв.м.
24,30 лв./кв.м.
24,20 лв./кв.м.
Замазка над 5 см. армирана с топлоизолация
+1,50 лв./см.
+1,50 лв./см.
+1,50 лв./см.
Замазка саморазливна /само труд/
4,60 лв./кв.м
4,50 лв./кв.м.
3,90 лв./кв.м.

 

 

 

 

Организация и съдействие за всички строителни етапи
e-mail: info@stroymont.com